1 Katadori Ikkyo Omote
2 Shomenuchi Nikkyo Omote
3 Katatedori Shihonague Omote
4 Shomenuchi Iriminague
5 Shomenuchi Nikkyo Ura
6 Tanto Dori - Tsuki Rokkyo Soto Sabaki
7 Tsuki Iriminague
8 Tsuki Kotegaeshi
9 Jo Dori -Tsuki Kokyunague
10 Tachi Dori - Shomenuchi Kokyunague
11 Ryotedori -Tenchinague
12 Ushiro Kubishime Sankyo
13 Tachi dori - Shinken Shiraha dori
14 Ushiro Ryotedori Ikkyo
15 Morotedori - Jujinague
16 Tachi dori - Shomenuchi Kokyunague (1)
17 Yokomenuchi Iriminague ( var. )
18 Jonague Iriminague
19 Shomenuchi Sankyo
20 Katatedori Ikkyo
21 Katatedori Sumiotoshi
22 Shomenuchi Koshinague
23 Yokomenuchi Kotegaeshi
24 Ryokatadori Kokyunague
25 Shomenuchi Yonkyo
26 Ryokatadori Mennague
27 Ushiro Kubishime Koshinague
28 Morotedori Iriminague
29 Tanto Dori - Tsuki Kotegaeshi
30 Shime waza - Yokomenuchi (1)
31 Kumi jo (1) 
32 Jodan Tsuki Iriminague
33 Katatedori Shihonague Ura 
34 Yokomenuchi Udegarami
35 Kumitachi (a)
36 Katadorimenuchi Ikkyo
37 Tsuki Waza ( a )
38 Shomenuchi Shihonague Omote
39 Shime waza - Shomenuchi (1)
40 Katatedori Udegarami
41 SW - Katadori Ikkyo Omote
42 Katatedori Kaitennague Omote
43 SW - Shomenuchi Iriminague
44 Tanto Dori - Tsuki Nikkyo (1)
45 Yokomenuchi Ikkyo Ura
46 Kumi jo ( 1de 7 )
47 Shime waza - Katatedori (1)
48 Yokomenuchi Koshinague (1)
49 Ushiro Ryokatadori Nikkyo
50 SW - Yokomenuchi Kotegaeshi
51 Katadori Shihonague
52 Ushiro Ryotedori Sankyo
53 Kumi jo ( 6 de 7 )
54 Tanto Dori - Tsuki Rokkyo Uchi Sabaki
55 HHW - Shomenuchi Iriminague
56 Katadori menuchi Kokyunague
57 Tachi dori - Shomenuchi Ikkyo
58 HHW - Katatedori Shihonague Urá
59 Tsuki Udegarami
60 Henka Waza - Ushiro Ryotedori Sankyo a Seiotoshi
61 Katatedori Kokyunague
62 Kumi jo ( 2 de 7 )
63 Katatedori Yubigarami
64 Ryotedori Yonkyo Omote
65 Tanto dori - Tsuki Udegarami
66 HHW - Katatedori Shihonague Omote
67 Kumitachi (b)
68 Yokogeri Ashigarami
69 Henka Waza - Shomenuchi Ikkyo a Shihonague
70 Maegeri Kokyunague
71 Katatedori Aihammi Iriminague
72 Yokomenuchi Aikiotoshi
73 Katatedori Nikkyo (oyo waza)
74 Kumitachi (c)
75 Shime waza - Shomenuchi (2)
76 SW - Shomenuchi Ikkyo Ura
77 Kumi jo ( 3 de 7 )
78 Morotedori Koshinague
79 Jonague Kokyunague (a)
80 Katatedori Aihammi Kotegaeshi
81 HHW - Katadori Ikkyo Omote
82 Katadorimenuchi Sankyo ura
83 Jonague Kokyunague (b)
84 Katadori Ikkyo Ura
85 Tanto Dori - Tsuki Nikkyo (2)
86 Morotedori Nikkyo
87 Katatedori Aihammi Iriminague ura
88 Katadori Nikkyo - oyo waza
89 Morotedori Sankyo ura
90 Henka Waza - Shomenuchi Iriminague a Shimewaza
91 Kumitachi (d)
92 Katatedori Iriminague
93 Katatedori Uchisabaki Nikkyo
94 Kumitachi (e)
95 Morotedori Kokyuho ura
96 Henka Waza - Ykomenuchi Shihonague a Ikkyo
97 Tsuki Koshinague
98 Jo Dori - Tsuki Shihonague
99 Ryotedori Shihonague Omote
100 Katatedori Aihammi Sankyo
101 Katatedori Kotegaeshi (oyo waza)
102 Tanto dori - Tsuki Udegarami (2)
103 Tachi dori - Shomenuchi Kokyunague (2)
104 Katatedori Aihammi Ikkyo omote
105 Shomenuchi Gokyo omote
106 Tachi dori - Shomenuchi Sankyo
107 Yokomenuchi Gokyo Omote
108 Ryotedori Koshinague
109 Katatedori Kokyuho
110 Shomenuchi Sankyo ura
111 Ushiro Ryokatadori Kokyuho
112 Henka Waza - Tsuki Ikkyo a Kotegaeshi
113 HHW - Katatedori Udegarami
114 Katadorimenuchi Nikkyo
115 Ushiro Ryotedori Kotegaeshi
116 Jodan Tsuki Ikkyo
117 Ushiro Kubishime Kokyunague
118 Shomenuchi Shihonague ura
119 Morotedori Kotegaeshi
120 Katadori Ikkyo Omote      10 años
121 Katatedori Uchisabaki Ikkyo
122 HHW - Katatedori Kokyunague
123 Morotedori Kokyuho (2)
124 Katatedori Kokyuho (2)
125 Henka Waza - Shomenuchi Ikkyo a Kotegaeshi
126 Shomenuchi Rokkyo
127 Ushiro Ryokatadori Koshinague
128 Ushiro Ryotedori Nikkyo
129 Katatedori Kokyuho (3)
130 Katatedori Uchisabaki Nikkyo
131 Ryokatadori Koshinague
132 Katatedori Kokyunague
133 Yokomenuchi Aikiotoshi
134 Mawasigeri Shimewaza
135 Katatedori Nikkyo - oyo waza
136 Henka Waza - Yokomenuchi Shihonague a Sankkyo
137 Katatedori Tenkan Udegarami
138 Katadori Menuchi Koshinague
139 Morotedori Uchisabaki Kokyuho (2)
140 Katatedori Aihammi Iriminague (2)
141 Henka Waza - Yokomenuchi Shihonague a Kokyunague
142 Henka Waza - Shomenuchi Ikkyo a Kokyunague
143 Katatedori Aihammi Kokyuho
144 Morotedori Tenkan Uchisabaki Iriminague
145 Henka Waza - Shomenuchi Sankkyo a Yubigarami
146 Shomenuchi Sankkyo ( oyo waza )
147 Morotedori Tenkan Iriminague
148 Henka Waza - Shomenuchi Ikkyo a Shimewaza
149 Katatedori Aihammi Koshinague
150 Morotedori Tenkan Uchisabaki Iriminague (2)
151 Jo Dori -Tsuki Kokyunague (2)
152 Tachi dori - Shomenuchi Kokyuho
153 Maegeri Kokyunague (2)
154 Katadorimenuchi Udegarami
155 Katatedori Aihammi Tenkan Uchisabaki Kokyunague
156 Katatedori Aihammi Kotegaeshi (2)
157 Katatedori Uchisabaki Yonkkyo
158 Katatedori Uchisabaki Sankyo
159 Katatedori Tenkan Nikkyo ( oyo waza )
160 Tsuki Tenchinague
161 Yokomenuchi Iriminague (a)
162 Tsuki Koshinague
163 Tai No Henko Irimi Kokyuho
164 SW Katadori Ikkyo ura
165 Tai No Henko Tenkan a Nikkyo
166 Katatedori Koshinague
167 Ryotedori Yonkkyo ura
168 Jodan Tsuki Sankkyo omote
169 Morotedori Jujinague
170 Tanto dori - Katadori Shihonague
171 Shomenuchi Sankkyo omote - oyo waza
172 Kumi jo - Somenuchi waza
173 Katatedori Aihammi Sankkyo
174 Ushiro Ryotedori Yonkkyo omote
175 Tanto dori - Ushiro waza
176 Katatedori Aihammi Iriminague
177 Katatedori Aihammi Kokyuho
178 Morotedori Tenkan Uchisabaki Kokyuho
179 Ushiro Ryotedori Sankkyo - oyo waza
180 Ken waza - Katatedori Aihammi Nikkyo
181 Katatedori Aihammi Koshinague
182 Katatedori Aihammi Shihonague
183 Shomenuchi Yonkkyo ura
184 Ryotedori Koshinague
185 Katatedori Tai No Henko Irimi a Ikkyo omote
186 Ryotedori Koshinague (2)
187 Ryotedori ikkyo omote
188 Ryotedori sankkyo omote
189 Katatedori Gyaku Kotegaeshi
190 Ryotedori ikkyo ura
191 Tai No Henko Tenkan Ikkyo
192 Shomenuchi Udegarami
193 Katatedori Tenkan Koshinague
194 Ryotedori Tenkan Kotegaeshi
195 Ushiro Kubishime Kokyuho
196 Katatedori Aihammi Kotegaeshi
197 Yokomenuchi Mennague
198 Katatedori Iriminague (2)
199 Tanto dori - Yokomenuchi Shimewaza
200 Shomenuchi Ushisabaki Kokyunague
201 Katatedori Aihammi Iriminague
202 Ushirodori Kokyunague
203 Jonague Kokyunague (c)
204 Shomenuchi Kokyuho
205 Jo Dori - Tsuki Kokyunague
206 Katatedori Tai No Henko Kokyuho
207 Ushirodori Ryotedori Yonkkyo ura
208 Yokomenuchi Iriminague (b)
209 Ushirodori Ryotedori Sankkyo omote
210 Yokomenuchi Iriminague (c)
211 Ushiro Ryotedori Nikkyo omote
212 Katatedori Uchisabaki Kokyunague
213 Ryotedori Kokyunague
214 Morotedori Kokyunague
215 Morotedori Kokyunague ( 2 )
216 Yokomenuchi Kokyunague
217 Tanto dori - Yokomenuchi Shihonague omote
218 Shomenuchi Makiotoshi
219 Katadori Menuchi Sumiotoshi
220 Henka waza - Ryotedori Tenchinague a Kata Hiki Otoshi
221 Shomenuchi Uchisabaki Makiotoshi
222 Katatedori Aihammi Sumiotoshi
223 Tanto dori - Yokomenuchi Udegarami (a)
224 Tanto dori - Yokomenuchi Udegarami (b)
225 Ushiro Ryokatadori Ikkyo omote
226 Tsuki Kaiten nague omote
227 Katadori Seiotoshi
228 Ushiro Ryokatadori Aikiotoshi
229 Katatedori Kokyunague
230 Shomenuchi Kaitennague
231 Katadori Yokosutemiwaza
232 Jo Nague - Katatedori uchisabaki Sankkyo omote
233 Tachi Nague - Katatedori Aihammi Sankkyo
234 Katadori Tainohenko a Udegarami
235 Katadori Tainohenko Kokyuho
236 Yokomenuchi Kokyunague (2)
237 Jo Nague - Katatedori ihammi Sankkyo
238 Yokomenuchi Shimewaza
239 Shomenuchi Uchisabaki Kokyuho
240 Ryokatadori Atamagaeshi
241 Shomenuchi Uchisabaki Shihonague
242 Katatedori Uchisabaki Kaitennague ura
243 Shomenuchi Kotegaeshi oyo waza
244 Shomenuchi Kaitennague
245 Katatedori Iriminague oyo waza
246 Shomenuchi Uchisabaki Kokyunague
247 Tanto dori - Shomenuchi Uchisabaki Kotegaeshi
248 Henka Waza - Katatedori Aihammi Nikkyo a Kotegaeshi
249 Shomenuchi Kata Hiki Otoshi
250 Kaeshi waza - Shomenuchi Ikkyo a Ikkyo
251 Katatedori Kotegaeshi a Kokyunague
252 Katadori Rokkyo
253 Shomenuchi Kokyunague
254 Kaeshi Waza - Shomenuchi Ikkyo a Kokyunague
255 Henka Waza - Yokomenuchi Shihonague a Iriminague
256 Henka Waza - Tsuki Nikkyo a Sankkyo
257 Tsuki Makiotoshi
258 Ryotedori Makiotoshi
259 Yokomenuchi Kokyuho oyo waza
Retorno a HOME PAGE