7th. GODOGEIKO - Buenos Aires - Argentina
Schools affiliated to Sansuikai International
May 6th., 2017


 

On May 6th., 2017, took place in Buenos Aires, Argentina the 7th. Godogeiko, organized by schools affiliated to Sansuikai International.
This time the place of the event, as always totally free, was the Oeste Aikikai Dojo, 1359 Avellaneda Ave., city of Buenos Aires.

The practices, as always totally free,  were developed from the 9.15 until 2.30 pm, being in charge of Ernesto Burman Sensei, José Luis Caló Sensei, Ricardo Corbal Sensei, Ricardo López Sensei, Ezequiel Mingione Sensei and Gustavo Figueroa Sensei, all of them under the direction of Yoshimitsu Yamada Sensei, 8th Dan.
 

Pictures of this event

Return