September 1998 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katadori Ikkyo Omote

1 2
3 4
5 6

Thanks to Julio Fontana as Uke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique's File