November 2011 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katatedori tenkan nikkyo ( oyo waza )

1   2
 
3   4
 
5   6
 

7

  8
     

9

  10
     

Thanks to Nicolas Continanza as uke 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File