September 2004 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katatedori Nikkyo (oyo waza)

1 2
3 4
5 6
7

Thanks to Eduardo Camerano as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File