april 1999 - this page change monthly
-- Nague osae waza --
Tsuki Kotegaeshi

1 2
3 4
5 6

Thanks to Diego Sclerandi as uke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique's File