August 2005 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katadori Ikkyo ura

1 2
3 4
5 6

7

8

Thanks to Pablo Palacio as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File