December 2005 - this page change monthly
-- Osae Waza --
Katadori Nikkyo ( oyo waza )

1 2
3 4
5 6

7

8

9

10

Thanks to Diego Demare as uke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to Technique´s File